Cauta pe site

Regulamentul campaniei

“Vara iti aduce reduceri Chic
06.08.2021 – 08.08.2021

 

 

 

Art. 1. Organizator

HOME DECOSTYLE S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr.18, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub J12/4374/2004, CUI 16994992 şi atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat: 5.500.000 lei, si contul bancar nr. RO42 BRDE 130S V695 2682 1300, deschis la BRD – GSG sucursala Cluj-Napoca, reprezentată de Silvia Fodor in calitate de Administrator, prin mandatar Maria Gruita, in calitate de Manager de Proiect.

 

Art. 2. DREPT DE PARTICIPARE

La campania Vara iti aduce reduceri Chic” desfăşurată în perioada 06.08.2021 – 08.08.2021, poate participa orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi, cu excepţia angajaţilor Organizatorului si ai terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate campaniei, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul al II-lea inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

Participarea la campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare.

Participanţii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificaţi.

 

Art. 3. Durata si locul de desfasurare a campaniei

CampaniaVara iti aduce reduceri Chicse desfasoara în perioada 06.08.2021 – 08.08.2021, pe site-ul web al Organizatorului,  www.chicville.ro.

 

Art. 4. Mecanismul de desfasurare al campaniei

Organizatorul va acorda clientilor abonati la newsletter o reducere sub forma unui Voucher de discount de 10% (pentru clientii General si Silver) si respectiv de 15% (pentru clientii Gold), pe care clientul va putea sa o foloseasca pentru achizitii online de pe site-ul www.chicville.ro in perioada 06.08.2021 – 08.08.2021.

Clientii care primesc pe newsletter Voucherul de discount, vor putea sa il foloseasca pentru achizitii de produse de pe site-ul www.chicville.ro,  reducerea se aplica per cosul de cumparaturi, fara ca acesta sa includa transport, taxe de ambalare si alte costuri.

Voucherul cadou va putea fi folosit pentru orice achizitii efectuate pe site-ul www.chicville.ro, indiferent de categoria din care fac parte produsele, in perioada 06.08.2021 – 08.08.2021. Pentru a utiliza voucherul cadou, clientul va introduce in campul “CODURI PENTRU DISCOUNT”, codul voucherului primit individual pe email.

In cazul in care comanda initiala este anulata sau livrarea este refuzata, voucherul va fi anulat.

Discountul oferit pe baza voucherului NU se cumuleaza cu alte coduri de reducere existente - discounturi Silver / Gold, cu puncte de fidelizare un-doi  sau alte coduri de reducere oferite in alte campanii.

 

Reducerea se ofera clientilor conform prevederilor art. 16 litera d) din OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa.

 

 

Art. 5. Condiţii de validitate

Pentru a participa la campanie, participantii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să aibă capacitate juridică deplină de exerciţiu la data participării;
  • să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi;
  • să nu fie angajaţi ai Organizatorului şi ai terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate campaniei ori ruda cu aceste persoane până la gradul al II-lea inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie);
  • sa fie abonati la newsletterul ChicVille;
  • Voucherul cadou va putea fi folosit de cate ori se doreste pentru orice achizitii efectuate pe site-ul www.chicville.ro, in perioada 06.08.2021 – 08.08.2021.
  • Pentru a utiliza voucherul cadou, clientul va introduce in campul “CODURI PENTRU DISCOUNT”, codul voucherului primit individual pe email.

 

Art. 6. Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători (dacă este cazul), în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

 

Art. 7. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi clienţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art.8. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

Art. 9.  Diverse

Acest regulament oficial este întocmit de Home Decostyle S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţă publicului, conform legislatiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de  06.08.2021  în punctul de lucru al Organizatorului si la sediul Organizatorului (conform programului de lucru al fiecărei unităţi). Totodată, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat în scris la adresa sediului social din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţ Cluj, pe e-mail la adresa  office@chicville.ro.

 

Home Decostyle S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a întrerupe oricând desfăşurarea promotiei, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fără ca participanţii să aibă dreptul la despăgubiri.

Cu excepţia cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate şi oricare dintre modificările Regulamentului vor intra în vigoare numai după ce ele sunt afişate la sediul social al Organizatorului si pe site-ul www.chicville.ro.

În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii şi orice altă persoană fizică  sau juridică implicată sunt exoneraţi de orice răspundere.

 

 

HOME DECOSTYLE S.R.L.

Data 06.08.2021