Regulamentul campaniei transport gratuit la plata cu cardul 15.01.2021 – 07.02.2021 - Chic Ville
Cauta pe site

Regulamentul campaniei

transport gratuit la plata cu cardul

15.01.2021 – 07.02.2021

 

 

 

Art. 1. Organizator

HOME DECOSTYLE S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub J12/4374/2004, CUI 16994992 şi atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat: 5.500.000 lei, si contul bancar nr. RO42 BRDE 130S V695 2682 1300, deschis la BRD – GSG sucursala Cluj-Napoca, reprezentată de Maria Gruita, in calitate de Manager Proiect.

Art. 2. Drept de participare

La campania de transport gratuit participă orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi până la data începerii campaniei.

Participarea la campanie presupune cunoaşterea și acceptarea tuturor prevederilor, termenilor și condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare.

Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor și condiţiilor prezentului Regulament.

Participanţii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificaţi.

 

Art. 3. Durata

Campania de transport gratuit la plata cu cardul se va desfaşura în perioada 15.01.2021 – 07.02.2021, pe site-ul web al Organizatorului,  www.chicville.ro.

 

Art. 4. Mecanismul campanie

Organizatorul va acorda transport gratuit clientilor, care in perioada 15.01.2021 – 07.02.2021 fac achizitii de pe site-ul www.chicville.ro  in valoare de minimum 89 lei (TVA inclus) si realizeaza plata cu cardul la plasarea comenzii.

Transportul gratuit se acorda pentru orice achizitii efectuate pe site-ul www.chicville.ro, indiferent de categoria din care fac parte produsele si de numarul produselor cumparate, cu urmatoarele exceptii:

  • Pentru transportul mobilierului, in functie de greutatea acestuia, se percepe o taxa de transport de 20 lei, pentru mobilierul din categoriile: Masute de cafea, Suporturi flori, Scaune si tabureti si respectiv 49 lei, pentru mobilierul din categoriile: Mese, Fotolii, Canapele si banchete, Biblioteci si etajere, Console, Vitrine, Comode si noptiere, Mobilier exterior, Et cetera.

  • Pentru comenzile cu adrese de livrare in localitatile aflate in afara ariei de acoperire a curierului Urgent Cargus (localitati pentru care se va achita o extrataxa de 15 lei).

Transportul gratuit din aceasta campanie se cumuleaza cu alte coduri de reducere sau reduceri acordate pe baza cardurilor de fidelitate, daca valoarea finala a comenzii plasate pe site dupa reducere este de minimum 89 lei (TVA inclus). Taxa de ambalare in valoare de 4 lei (cost necesar manipularii si ambalarii produselor comandate) se pastreaza.

 

Nu este posibilă înlocuirea beneficiului de transport gratuit cu un alt avantaj sau premiu alternativ și nu se poate solicita contravaloarea în bani a acestuia.

Participantii pot utiliza beneficiile acestei campanii, indiferent de numarul de comenzi efectuate pe siteul  https://chicville.ro/.

Pentru a putea participa la campanie, datele incluse în formularul de finalizare a comenzii trebuie să fie reale și corecte.

Campania se desfasoară în temeiul prevederilor art. 16 litera d) din OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

Art. 6. Condiții de validitate

Participaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • să aibă capacitate juridică deplină de exerciţiu la data participării;
  • să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi;
  • să achizitioneze, în perioada 01.2021 – 07.02.2021, produse in valoare minimum 89 lei din magazinul online www.chicville.ro si sa realizeze plata cu cardul la plasarea comenzii, conform specificatiilor din art. 4 din prezentul Regulament.
  • Numarul de comenzi pe site pentru care clientii pot beneficia de transport gratuit in cadrul acestei campanii nu este limitat.

 

Art. 7. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și fani, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 8. Prelucrarea  şi stocarea datelor personale

8.1. Datele cu caracter personal furnizate de către participanti cu ocazia participarii și a identificarii ulterioare a câștigatorilor, respectiv numele și prenumele, adresa, numarul de telefon, adresa de e-mail, informatiile publice din contul de facebook sunt utilizate de către noi exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor și exercitarii drepturilor cuprinse în prezentul Regulament, cum ar fi: contactarea câștigatorului, intrarea în posesie a premiului câștigat, în scopul comunicarii cu dvs., soluționarii oricăror litigii/solicitari, livrarea premiului. Prelucrarea datelor se efectueaza în temeiul consimțământului exprimat de către dvs. prin înscrierea în campanie și prevederile legale în vigoare (de ex.Codul fiscal, legislația privind protecția drepturilor consumatorilor, Codul civil și Codul de procedură civila). Participarea la campanie prezumă cunoaşterea Regulamentului. Vă puteti retrage oricand consimțământul, fara costuri, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata mai jos (art.9.3), caz în care nu veti putea participa la campanie și nu veti putea intra în transportului gratuit. Nu sunteti obligat sa ne furnizati datele dvs.personale, insa nefurnizarea datelor mentionate mai sus conduce la imposibilitatea acordarii beneficiului mentionat in campanie.

8.2. în vederea realizării scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii și colaboratorii noștri de încredere, în temeiul unui angajament contractual privind confidențialitatea și pastrarea în siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii (de ex.curierat, contabilitate, mentenanta IT), colaboratori și contractori, auditorii, avocații și alți consultanți externi. De asemenea, destinatari ai datelor pot fi autoritățile și instituțiile publice ale statului.

8.3. în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveți urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@chicville.ro  în atenția responsabilului de protecția datelor:

Dreptul la informare. - Acesta vă permite să fiți informat, încă din momentul la care se face colectarea modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezăluite ori transferate, ce drepturi aveți cu privire la datele prelucrate etc.

Dreptul de acces la date. - Vă permite să obtineti, din partea noastră, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, la informatii privind scopurile prelucrarii, categoriile de date, destinatarii datelor, perioada stocarii, sursa datelor etc.

Dreptul la ștergerea datelor - Vă permite să obtineti ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fara întârzieri nejustificate. Există, totusi și excepții de la aceasta regula, cum ar fi situtia în care unele date sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale ori că le prelucram pentru constatarea sau apararea unui drept în instanță.

Dreptul la rectificarea datelor – Vă permite să obtineti, fara întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

Dreptul la restrictionarea prelucrării - Este un drept cu caracter temporar. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastre este limitată, astfel incat să putem pastra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în urmatoarele situații:

- exactitatea datelor este contestată de către dumneavoastră, pentru perioda în care verificăm corectitudinea datelor;

- prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor, solicitand restrictionarea utilizării acestora;

- nu mai avem nevoie de datele dvs. pentru prelucrare, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții în instanță;

- v-ați opus prelucrarii datelor dvs. bazate pe motive legitime din partea noastră, pentru perioada în care se verifica dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau în temeiul unui contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul la opozitie - Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim sau interes public, din motive legate de situația dvs. particulara sau în scop de marketing direct (de ex. trimiterea de newsletter), inclusiv creării de profiluri legate de marketing direct.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa. HOME DECOSTYLE S.R.L. nu realizeaza astfel de profiluri care să fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru dvs. La momentul la care vom realiza astfel de profiluri, vă vom anunta.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta împotriva unei autorități de supraveghere – în situația în care o autoritate de supraveghere nu trateaza plangerea dvs. sau nu vă informeaza în termen de 3 luni cu privire la progresele sau la soluționarea planagerii, vă puteți adresa instanțelor judecatorești competente.

8.4. Menționăm că vom păstra datele dvs. personale colectate numai atâta timp cât sunt necesare atingerii scopurilor menționate mai sus ori pentru perioada prevazută de legislația în vigoare sau până la expirarea termenului de prescripție.

8.5. Pentru mai multe detalii citiți și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal afisat pe site-ul https://chicville.ro/.

 

Art. 10. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

Art. 11.  Diverse

Acest regulament oficial este întocmit de HOME DECOSTYLE S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţa publicului, conform legislației în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de 15.01.2021 pe site-ul Organizatorului și la sediul Organizatorului. Totodată, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat în scris la adresa sediului social din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţ Cluj sau pe e-mail la adresa office@chicville.ro .

HOME DECOSTYLE S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a întrerupe oricând desfăşurarea promotiei, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fără că participanţii să aibă dreptul la despăgubiri.

Cu excepția cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate și oricare dintre modificările Regulamentului vor intra în vigoare numai după ce ele sunt afişate la sediul social/secundar al Organizatorului și pe site-ul https://chicville.ro/.

În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii şi orice altă persoană fizică sau juridică implicată sunt exoneraţi de orice răspundere.

 

HOME DECOSTYLE S.R.L.

Data 15.01.2021