Regulamentul campaniei “Suprinde cele mai Chic momente” - Chic Ville
Cauta pe site

Regulamentul campaniei “Suprinde cele mai Chic momente”

Regulamentul campaniei

Suprinde cele mai Chic momente”

02.04.2021 – 11.04.2021

 

 

Art. 1. Organizator

HOME DECOSTYLE S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr.18, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub J12/4374/2004, CUI 16994992 şi atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat: 5.500.000 lei, si contul bancar nr. RO42 BRDE 130S V695 2682 1300, deschis la BRD – GSG sucursala Cluj-Napoca, reprezentată de Silvia Fodor in calitate de Administrator, prin mandatar Maria Gruita, in calitate de Manager de Proiect.

 

Art. 2. Drept de participare

La campania Suprinde cele mai Chic momentepoate participa orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi până la data inceperii concursului, cu excepţia angajaţilor Organizatorului si ai terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate campaniei, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul al II-lea inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

Participarea la campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare.

Participanţii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificaţi.

 

Art. 3. Durata

Campania se va desfaşura în perioada 02.04.2021 – 11.04.2021, iar castigatorul va fi anunat în data de 12.04.2021 pe canalul de social media Instagram.

Art. 4. Aria de desfasurare

Campania Suprinde cele mai Chic momentese desfășoară pe pagina de Instagram a organizatorului https://www.instagram.com/chicville.ro/, iar premiile se acordă numai pe teritoriul României.

 

Art. 5. Mecanismul campanie si premiile

Pentru a se inscrie la campanie, în perioada 02.04.2021 – 11.04.2021, participanţii trebuie să:

 • Realizeze un decor creat de ei care contine produse Chic Ville

 • Sa faca o fotografie

 • Sa posteze fotografia pe contul lor de socializare Instagram, cu tag @chicville.ro si hashtag #mychicville

 • Sa adune cat mai multe like-uri

Castiga fotografia care a adunat cele mai multe like-uri. Fotografiile in care sunt etichetate produse de la alte magazine nu sunt luate in considerare. 

Urmând instructiunile de mai sus, participantul este înscris în concurs și poate câștiga premiul oferit.

Valoarea produselor oferite cu titlu gratuit este de 191.3 lei (cu TVA inclus) si reprezinta 1 (un) singur premiu.

Premiul este un pachet format din urmatoarele produse:

Denumire produs

Pret unitar (TVA inclus)

Cantitate

Valoare produs

Tava Bianca din lemn si metal alb 28 cm; Cod: C021495

59.9

1 buc

59.9

Ceasca Daily cu farfurioara, din ceramica portocalie 5 cm; Cod: C021563

21.9

1 buc

21.9

Ceasca Daily cu farfurioara, din ceramica crem 5 cm; Cod: C021562

21.9

1 buc

21.9

Cana Daily din ceramica crem 11 cm; Cod: C021554

21.9

1 buc

21.9

Cana Daily din ceramica portocalie 11 cm; Cod: C021555

21.9

1 buc

21.9

Bol Daily din ceramica portocalie 13 cm; Cod: C021550

21.9

2 buc

43.8

 

Nu este posibilă înlocuirea premiului câştigat cu un premiu alternativ şi nu se poate solicita contravaloarea în bani a acestuia.

O persoană se poate inscrie in campanie de mai multe ori, cu conditia sa participe la concurs cu poze avand decoruri diferite. Inscrierea este gratuita, dar conditia de participare este sa îndeplineasca toate condițiile de înscriere mentionate.

Pentru a putea participa la campanie, datele postate pe pagina de Instagram a Organizatorului trebuie să fie reale și corecte. Orice tentativa de fraudare a regulamentului se sanctioneaza cu excluderea persoanelor suspectate din extragere.

Art. 6. Condiții de validitate

Participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă capacitate juridică deplină de exerciţiu la data participării;

 • să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi;

 • să nu fie angajat al Organizatorului sau al terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate concursului sau rudă cu aceştia, până la gradul al II-lea de rudenie inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

 • Să realizeze in perioada 02.04.2021 – 11.04.2021, un decor creat de ei care contine produse Chic Ville pe care sa-l suprinda intr-o fotografie

 • Sa posteze fotografia pe contul lor de socializare Instagram, cu tag @chicville.ro si hashtag #mychicville

 • Sa adune cat mai multe like-uri

 • Sa furnizeze informatiile solicitate pentru identificare si livrarea coletului continand premiul castigat si sa confirme primirea coletului (awb);

 • Sa fie de acord cu publicarea numelui castigatorului;

 

Art. 7. Acordarea premiului:

Câştigă poza care aduna cele mai multe like-uri in acest concurs. Câştigătorul va fi anuntat pe pagina de Instagram a Organizatorului, https://www.instagram.com/chicville.ro/ in data de 12 aprilie 2021.

Câştigătorul va fi contactat de catre Organizator printr-un mesaj privat pe contul de Instagram cu care au participat la Concurs, Organizatorul depunand toate eforturile necesare pentru a putea intra în legatură cu acesta. Prin participarea la campanie, participantii sunt de acord sa fie contactati de catre organizator, in vederea acordarii premiilor si sunt de acord sa li se faca public numele pe pagina de Instagram a Organizatorului. In cazul in care participantul nu este de acord, nu i se poate acorda premiul.

 

Câştigătorul are la dispozitie 2 zile calendaristice pentru a confirma desemnarea şi de a solicita transmiterea premiului. Premiul se va transmite prin intermediul serviciului de curierat rapid, la adresa comunicată de câştigător prin mesaj privat, alaturi de numarul de telefon personal. Preluarea premiilor va fi efectuata în baza confirmarii codului PIN din patru cifre primit prin SMS și e-mail, din partea curierului.

În cazul în care castigatorul nu solicită intrarea în posesia premiului, în termenul indicat de Organizator, câştigătorul îşi pierde dreptul asupra acestuia, Organizatorul contactând urmatoarele persoane care au adunat cele mai multe like-uri și depunând toate eforturile necesare pentru a intra în legătură cu acestea. În cazul în care nici una din urmatoarele 3 persoane care au adunat cele mai multe like-uri, in ordine descrescatoare, contactate nu solicită intrarea în posesia premiului sau nu poate fi contactata, aceastea sunt descalificate, iar Organizatorul va dispune de premiu după cum va considera.

În cazul în care intervine oricare dintre următoarele situaţii:

 • Câştigătorul premiului nu confirma desemnarea sa şi nu comunica adresa pentru trimiterea premiului în termen de 2 (doua) zile calendaristice de la data contactării sale;

 • Câştigătorul renunţă la premiu, renunţarea la premiu făcându-se în termen de 2 (doua) zile calendaristice de la anuntarea personala a câştigătorului;

 • În orice altă situaţie în care câştigătorul este descalificat ca urmare a nerespectării Regulamentului sau în condiţiile Regulamentului;

 • În cazul în care câştigătorul ofera informatii eronate cu privire la adresa la care sa fie livrat premiul;

 • Nu se poate livra coletul din diferite motive (de ex. destinatar negasit la adresa, refuzul primirii etc.);

 • Câștigătorul a folosit mai multe conturi pentru a participa la campanie;

câştigătorul este descalificat si îşi pierde dreptul asupra premiului şi Organizatorul decide redistribuirea acestuia prin contactarea urmatorilor castigatori. Contactarea celorlalti castigatori se face în aceleaşi condiţii ca si contactarea câştigătorului initial. Dacă nici acestia nu respectă condiţiile impuse mai sus, vor fi descalificati, iar premiul va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

Art. 8. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi fani, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 9. Prelucrarea  şi stocarea datelor personale

9.1. Datele cu caracter personal furnizate de catre participanti cu ocazia participarii si a identificarii ulterioare a castigatorilor, respectiv numele si prenumele, adresa, numarul de telefon, informatiile publice din contul de instagram sunt utilizate de catre noi exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor si exercitarii drepturilor cuprinse in prezentul Regulament, cum ar fi: publicarea castigatorului, intrarea in posesie a premiilor castigate, in scopul comunicarii cu dvs., solutionarii oricaror litigii/solicitari, livrare. Prelucrarea datelor se efectueaza in temeiul consimtamantului exprimat de catre dvs. prin inscrierea in campanie si a prevederilor legale in vigoare (de ex.Codul fiscal, OG nr.99/2000, legislatia privind protectia drepturilor consumatorilor, Codul civil si Codul de procedura civila). Participarea la campanie prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acordul participantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

9.2. In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii si colaboratorii nostri de incredere, in temeiul unui angajament contractual privind confidentialitatea si pastrarea in siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii (de ex.curierat, contabilitate, mentenanta IT), colaboratori si contractori, auditorii, avocatii si alti consultanti externi. De asemenea, destinatari ai datelor pot fi autoritatile si institutiile publice ale statului.

9.3. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@chicville.ro in atentia responsabilului de protectia datelor: dreptul la informare, de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, puteti sa limitati prelucrarea realizata de noi, aveti dreptul la opozitie si chiar sa solicitati stergerea datelor. De asemenea, aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate excusiv pe prelucrarea automata si sa formulati o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a datelor cu caracter personal, in cazul in care va simtiti lezat de prelucrarea datelor dvs. personale. In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat pe baza consimtamantului dvs., aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in mod gratuit, pe aceeasi cale prin care v-ati exprimat-o, adica in mediul online, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata in prezentul capitol. Retragerea consimtamantului face imposibila predare premiului castigat si nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor efectuata inaintea retragerii consimtamantului.

9.4. Nu utilizam datelele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profiluri. Va asiguram ca nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra.

9.5. Mentionam ca vom pastra datele dvs. personale colectate numai atata timp cat sunt necesare atingerii scopurilor mentionate mai sus ori pentru perioada prevazuta de legislatia in vigoare sau pana la expirarea termenului de prescriptie.

9.6. Pentru mai multe detalii cititi si Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal afisat pe site-ul www.chicville.ro.

 

Art. 10. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

Art. 11. Diverse

Acest regulament oficial este întocmit de Home Decostyle S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţă publicului, conform legislatiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de 02.04.2021 pe site-ul Organizatorului si la sediul Organizatorului. Totodată, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat în scris la adresa sediului social din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţ Cluj, pe e-mail la adresa office@chicville.ro.

Home Decostyle S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a întrerupe oricând desfăşurarea promotiei, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fără ca participanţii să aibă dreptul la despăgubiri.

Cu excepţia cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate şi oricare dintre modificările Regulamentului vor intra în vigoare numai după ce ele sunt afişate la sediul social/secundar al Organizatorului si pe site-ul www.chicville.ro .

 

În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii şi orice altă persoană fizică sau juridică implicată sunt exoneraţi de orice răspundere.

 

HOME DECOSTYLE S.R.L.

Data 02.04.2021