Cauta pe site

Regulamentul campaniei “Invitatie la ceai”

Regulamentul campaniei

“Invitatie la ceai

30.09.2021 – 06.10.2021

 

 

Art. 1. Organizator

HOME DECOSTYLE S.R.L. cu sediul in Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr.18, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub J12/4374/2004, CUI 16994992 si atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat: 5.500.000 lei, si contul bancar nr. RO42 BRDE 130S V695 2682 1300, deschis la BRD – GSG sucursala Cluj-Napoca, reprezentata de Silvia Fodor in calitate de Administrator, prin mandatar Maria Gruita, in calitate de Manager de Proiect.

 

Art. 2. Drept de participare

La campania  “Invitatie la ceaipoate participa orice persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data inceperii concursului, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai tertilor implicati in realizarea si implementarea materialelor dedicate campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora pana la gradul al II-lea inclusiv (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

Participarea la campanie presupune cunoasterea si acceptarea tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament de desfasurare.

Participantii trebuie sa corespunda cerintelor de mai sus, in caz contrar fiind descalificati.

 

Art. 3. Durata

Loteria publicitara se va desfasura in perioada 30.09.2021 – 06.10.2021, extragerea castigatorului va avea loc in data de 07.10.2021, iar numele acestuia va fi publicat pana cel tarziu in data de 11.10.2021 pe canalul de social media Instagram al Organizatorului.

 

Art. 4. Aria de desfasurare

Campania “Invitatie la ceaise desfasoara pe pagina de Instagram a organizatorului https://www.instagram.com/chicville.ro/, iar premiile se acorda numai pe teritoriul Romaniei.

 

             Art. 5. Mecanismul campanie

Pentru a se inscrie la loteria publicitara, participantii trebuie sa acceseze in perioada 30.09.2021 – 06.10.2021 postarea Concursului de pe pagina de Instagram a Organizatorului https://www.instagram.com/chicville.ro/, sa dea „urmarire” (follow) la pagina chicville.ro si sa eticheteze (taguiasca) in comentariul de la postarea concursului 1 (una) persoana din lista de prieteni alaturi de care ii place sa savureze ceaiul preferat.

Urmind instructiunile de mai sus, participantul este inscris in loteria publicitara si poate castiga premiul oferit.

Valoarea premiului este de 386.6 lei (cu TVA inclus) si consta intr-un pachet format din produsele:

Denumire produs

cantitate

sku

Pret unitar

Ceainic Italy din ceramica turcoaz 1l

1

C022192

129 lei

Recipient pentru ceai Italy din ceramica turcoaz 600 ml

1

C022152

94.9 lei

Set latiera si zaharnita Italy din ceramica

1

C022151

69.9 lei

Cana Daily din ceramica crem 11 cm

2

C021554

43.8 lei

Tava rotunda Classic din lemn natur 27 cm

1

C021711

49 lei

   

TOTAL

386.6 lei

 

Nu este posibila inlocuirea premiului castigat cu un premiu alternativ si nu se poate solicita contravaloarea in bani a acestuia.

O persoana se poate inscrie la loterie de mai multe ori, numarul de comentarii fiind nelimitat, cu conditia ca persoanele etichetate sa fie diferite. Inscrierea este gratuita, dar conditia de participare este sa indeplineasca toate conditiile de inscriere mentionate.

Pentru a putea participa la loteria publicitara, datele postate pe pagina de Instagram a Organizatorului trebuie sa fie reale si corecte. Orice tentativa de fraudare a regulamentului se sanctioneaza cu excluderea persoanelor suspectate din extragere.

 

Loteria publicitara se desfasoara in temeiul prevederilor art. 41 si urmatoarele din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

Art. 6. Conditii de validitate

 • Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba capacitate juridica deplina de exercitiu la data participarii;
 • sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti;
 • sa nu fie angajat al Organizatorului sau al tertilor implicati in realizarea si implementarea materialelor dedicate concursului sau ruda cu acestia, pana la gradul al II-lea de rudenie inclusiv (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
 • sa acceseze in perioada 09.2021 – 06.10.2021 postarea Concursului si sa dea urmarire (follow) la pagina chicville.ro, respectiv https://www.instagram.com/chicville.ro/;
 • sa eticheteze (taguiasca) in comentariul de la postarea concursului 1 (una) persoana din lista de prieteni alaturi de care ii place sa savureze ceaiul preferat;
 • sa furnizeze informatiile solicitate pentru identificare si pentru livrarea coletului continand premiul castigat si sa confirme primirea coletului (awb);
 • sa fie de acord cu publicarea numelui castigatorului;

 

Art. 7. Acordarea premiului:

Extragerea se va executa electronic cu ajutorul aplicatiei disponibile pe site-ul de internet https://commentpicker.com/  la sediul Organizatorului din Cluj Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judet Cluj, in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Organizatorului, desemnati de catre acesta in acest scop.

Pe langa desemnarea castigatorului, conform aceleiasi proceduri, se vor desemna si 2 (doua) rezerve, in eventualitatea in care castigatorul nu poate fi contactat sau participarea acestuia este invalidata din cauza nerespectarii conditiilor impuse prin prezentul Regulament.

Rezultatul extragerii castigatorilor va fi consemnat printr-un proces-verbal, iar Organizatorul loteriei va face public numele castigatorului si premiul acordat pe profilul sau de Instagram, https://www.instagram.com/chicville.ro/  pana cel tarziu in data de 11 octombrie 2021.

Castigatorul va fi anuntat de catre Organizator printr-un mesaj privat pe contul de Instagram cu care a participat la loterie, Organizatorul depunand toate eforturile necesare pentru a putea intra in legatura cu acesta. Prin participarea la loteria publicitara, participantii sunt de acord sa fie contactati de catre organizator, in vederea acordarii premiilor si sunt de acord sa li se faca public numele pe pagina de Instagram a Organizatorului. In cazul in care participantul nu este de acord, nu i se poate acorda premiul.

 

Castigatorul are la dispozitie 2 zile calendaristice pentru a confirma desemnarea si de a solicita transmiterea premiului. Premiul se va transmite prin intermediul serviciului de curierat rapid, la adresa comunicata de castigator prin mesaj privat, alaturi de numarul de telefon personal.  Preluarea premiilor va fi efectuata in baza confirmarii codului PIN din patru cifre primit prin SMS si e-mail, din partea curierului.

In cazul in care castigatorul nu furnizeaza datele corecte si complete necesare pentru intrarea in posesie a premiului, in termenul indicat de Organizator, castigatorul isi pierde dreptul asupra acestuia, Organizatorul contactand rezervele desemnate si depunand toate eforturile necesare pentru a intra in legatura cu acestea. In cazul in care nici una din rezervele desemnate nu solicita intrarea in posesia premiului sau nu poate fi contactata, aceastea sunt descalificate, iar Organizatorul va dispune de premiu dupa cum va considera.

In cazul in care intervine oricare dintre urmatoarele situatii:

 • Castigatorul premiului nu comunica adresa si numarul de telefon pentru trimiterea premiului in termen de 2 (doua) zile calendaristice de la data contactarii sale;
 • Castigatorul renunta la premiu, renuntarea la premiu facandu-se in termen de 2 (doua) zile calendaristice de la anuntarea castigatorului;
 • In orice alta situatie in care castigatorul nu respecta Regulamentul sau conditiile acestuia;
 • In cazul in care castigatorul ofera informatii eronate cu privire la adresa la care sa fie livrat premiul;
 • Nu se poate livra coletul din diferite motive (de ex. destinatar negasit la adresa, refuzul primirii etc.);
 • Castigatorul a folosit mai multe conturi pentru a participa la loterie;

castigatorul este descalificat si isi pierde dreptul asupra premiului si Organizatorul decide redistribuirea acestuia prin contactarea rezervei/rezervelor desemnate. Contactarea rezervelor se face in aceleasi conditii ca si contactarea castigatorului. Daca nici rezervele nu respecta conditiile impuse mai sus, vor fi descalificate, iar premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

Art. 8. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si fani, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 9. Prelucrarea  si stocarea datelor personale

9.1. Datele cu caracter personal furnizate de catre participanti cu ocazia participarii si a identificarii ulterioare a castigatorilor, respectiv numele si prenumele, adresa, numarul de telefon, informatiile publice din contul de instagram sunt utilizate de catre noi exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor si exercitarii drepturilor cuprinse in prezentul Regulament, cum ar fi: publicarea castigatorului, intrarea in posesie a premiilor castigate, in scopul comunicarii cu dvs., solutionarii oricaror litigii/solicitari, livrare. Prelucrarea datelor se efectueaza in temeiul consimtamantului exprimat de catre dvs. prin inscrierea in campanie si a prevederilor legale in vigoare (de ex.Codul fiscal, OG nr.99/2000, legislatia privind protectia drepturilor consumatorilor, Codul civil si Codul de procedura civila). Participarea la campanie prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

9.2. In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii si colaboratorii nostri de incredere, in temeiul unui angajament contractual privind confidentialitatea si pastrarea in siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii (de ex.curierat, contabilitate, mentenanta IT), colaboratori si contractori, auditorii, avocatii si alti consultanti externi. De asemenea, destinatari ai datelor pot fi autoritatile si institutiile publice ale statului.

9.3. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@chicville.ro in atentia responsabilului de protectia datelor: dreptul la informare, de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, puteti sa limitati prelucrarea realizata de noi, aveti dreptul la opozitie si chiar sa solicitati stergerea datelor. De asemenea, aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate excusiv pe prelucrarea automata si sa formulati o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a datelor cu caracter personal, in cazul in care va simtiti lezat de prelucrarea datelor dvs. personale. In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat pe baza consimtamantului dvs., aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in mod gratuit, pe aceeasi cale prin care v-ati extrimat-o, adica in mediul online, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata in prezentul capitol. Retragerea consimtamantului face imposibila predare premiului castigat si nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor efectuata inaintea retragerii consimtamantului.

9.4. Nu utilizam datelele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profiluri. Va asiguram ca nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra.

9.5. Mentionam ca vom pastra datele dvs. personale colectate numai atata timp cat sunt necesare atingerii scopurilor mentionate mai sus ori pentru perioada prevazuta de legislatia in vigoare sau pana la expirarea termenului de prescriptie.

9.6. Pentru mai multe detalii cititi si Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal afisat pe site-ul www.chicville.ro.

 

Art. 10. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

Art. 11.  Diverse

Acest regulament oficial este intocmit de Home Decostyle S.R.L. si va fi adus la cunostinta publicului, conform legislatiei in vigoare in Romania, fiind disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, incepand cu data de 30.09.2021 pe site-ul Organizatorului si la sediul Organizatorului. Totodata, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat in scris la adresa sediului social din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judet Cluj, pe e-mail la adresa office@chicville.ro.

Home Decostyle S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a intrerupe oricand desfasurarea promotiei, precum si dreptul de a modifica si/sau de a schimba si/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fara ca participantii sa aiba dreptul la despagubiri.

Cu exceptia cazurilor in care Regulamentul prevede altfel, toate si oricare dintre modificarile Regulamentului vor intra in vigoare numai dupa ce ele sunt afisate la sediul social al Organizatorului si pe site-ul www.chicville.ro.

In cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii si orice alta persoana fizica sau juridica implicata sunt exonerati de orice raspundere.

 

HOME DECOSTYLE S.R.L.

Data 30.09.2021