Cauta pe site

Regulamentul campaniei

“Chic momente de rasfat

19.08.2021 – 25.08.2021

 

 

Art. 1. Organizator

HOME DECOSTYLE S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr.18, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub J12/4374/2004, CUI 16994992 şi atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat: 5.500.000 lei, si contul bancar nr. RO42 BRDE 130S V695 2682 1300, deschis la BRD – GSG sucursala Cluj-Napoca, reprezentată de Silvia Fodor in calitate de Administrator, prin mandatar Maria Gruita, in calitate de Manager de Proiect.

 

Art. 2. Drept de participare

La campania  “Chic momente de rasfatpoate participa orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi până la data inceperii concursului, cu excepţia angajaţilor Organizatorului si ai terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate campaniei, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul al II-lea inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

Participarea la campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare.

Participanţii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificaţi.

 

Art. 3. Durata

Loteria publicitara se va desfaşura în perioada 19.08.2021 – 25.08.2021, extragerea castigatorului va avea loc in data de 26.08.2021, iar numele acestuia va fi publicat pana cel tarziu în data de 03.09.2021 pe canalul de social media Instagram al Organizatorului.

 

Art. 4. Aria de desfasurare

Campania “Chic momente de rasfatse desfășoară pe pagina de Instagram a organizatorului https://www.instagram.com/chicville.ro/, iar premiile se acordă numai pe teritoriul României.

 

             Art. 5. Mecanismul campanie

Pentru a se inscrie la loteria publicitara, participanţii trebuie să acceseze în perioada 19.08.2021 – 25.08.2021 fotografia si postarea Concursului de pe pagina de Instagram a Organizatorului https://www.instagram.com/chicville.ro/, să dea „urmarire” (follow) la pagina chicville.ro și să eticheteze (taguiasca) în comentariul de la postarea concursului 2 (doua) persoane din lista de prieteni, respectiv „2 persoane/prieteni care iubesc momentele de relaxare”.

Urmând instructiunile de mai sus, participantul este înscris în loteria publicitara și poate câștiga premiul oferit.

Valoarea premiului este de 349 lei (cu TVA inclus) si consta in:

Denumire produs

Pret unitar (TVA inclus)

Cantitate

Valoare produs

Hamac Lovely din bumbac crem 50x100 cm, cod C022170

349 lei

1 buc

349 lei

 

Nu este posibilă înlocuirea premiului câştigat cu un premiu alternativ şi nu se poate solicita contravaloarea în bani a acestuia.

O persoană se poate inscrie la loterie de mai multe ori, numarul de comentarii fiind nelimitat, cu conditia ca persoanele etichetate sa fie diferite. Inscrierea este gratuita, dar conditia de participare este sa îndeplineasca toate condițiile de înscriere mentionate.

Pentru a putea participa la loteria publicitara, datele postate pe pagina de Instagram a Organizatorului trebuie să fie reale și corecte. Orice tentativa de fraudare a regulamentului se sanctioneaza cu excluderea persoanelor suspectate din extragere.

 

Loteria publicitară se desfasoară în temeiul prevederilor art. 41 și urmatoarele din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

Art. 6. Condiții de validitate

Participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă capacitate juridică deplină de exerciţiu la data participării;
 • să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi;
 • să nu fie angajat al Organizatorului sau al terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate concursului sau rudă cu aceştia, până la gradul al II-lea de rudenie inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).
 • Să acceseze in perioada 19.08.2021 – 25.08.2021 postarea Concursului și să dea urmarire (follow) la pagina chicville.ro, respectiv https://www.instagram.com/chicville.ro/;
 • Să eticheteze într-un comentariu la postarea (fotografia) concursului 2 (doua) persoane din lista de prieteni, respectiv „2 persoane/prieteni care iubesc momentele de relaxare”.
 • Sa furnizeze informatiile solicitate pentru identificare si pentru livrarea coletului continand premiul castigat si sa confirme primirea coletului (awb);
 • Sa fie de acord cu publicarea numelui castigatorului;

 

Art. 7. Acordarea premiului:

Extragerea se va executa electronic cu ajutorul aplicaţiei disponibile pe site-ul de internet https://commentpicker.com/  la sediul Organizatorului din Cluj Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţ Cluj, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţi ai Organizatorului, desemnaţi de către acesta în acest scop.

Pe lângă desemnarea câştigătorului, conform aceleiaşi proceduri, se vor desemna si 2 (doua) rezerve, în eventualitatea în care câştigătorul nu poate fi contactat sau participarea acestuia este invalidată din cauza nerespectării condiţiilor impuse prin prezentul Regulament.

Rezultatul extragerii câștigătorilor va fi consemnat printr-un proces-verbal, iar Organizatorul loteriei va face public numele câștigătorului și premiul acordat pe profilul său de Instagram, https://www.instagram.com/chicville.ro/  pana cel tarziu in data de 3 septembrie 2021.

Câştigătorul va fi anunțat de catre Organizator printr-un mesaj privat pe contul de Instagram cu care a participat la loterie, Organizatorul depunand toate eforturile necesare pentru a putea intra în legatură cu acesta. Prin participarea la loteria publicitara, participantii sunt de acord sa fie contactati de catre organizator, in vederea acordarii premiilor si sunt de acord sa li se faca public numele pe pagina de Instagram a Organizatorului. In cazul in care participantul nu este de acord, nu i se poate acorda premiul.

 

Câştigătorul are la dispozitie 2 zile calendaristice pentru a confirma desemnarea şi de a solicita transmiterea premiului. Premiul se va transmite prin intermediul serviciului de curierat rapid, la adresa comunicată de câştigător prin mesaj privat, alaturi de numarul de telefon personal.  Preluarea premiilor va fi efectuata în baza confirmarii codului PIN din patru cifre primit prin SMS și e-mail, din partea curierului.

În cazul în care castigatorul nu furnizeaza datele corecte si complete necesare pentru intrarea în posesie a premiului, în termenul indicat de Organizator, câştigătorul îşi pierde dreptul asupra acestuia, Organizatorul contactând rezervele desemnate și depunând toate eforturile necesare pentru a intra în legătură cu acestea. În cazul în care nici una din rezervele desemnate nu solicită intrarea în posesia premiului sau nu poate fi contactata, aceastea sunt descalificate, iar Organizatorul va dispune de premiu după cum va considera.

În cazul în care intervine oricare dintre următoarele situaţii:

 • Câştigătorul premiului nu comunica adresa si numarul de telefon pentru trimiterea premiului în termen de 2 (doua) zile calendaristice de la data contactării sale;
 • Câştigătorul renunţă la premiu, renunţarea la premiu făcându-se în termen de 2 (doua) zile calendaristice de la anuntarea câştigătorului;
 • În orice altă situaţie în care câştigătorul nu respectă Regulamentul sau condiţiile acestuia;
 • În cazul in care castigatorul ofera informatii eronate cu privire la adresa la care sa fie livrat premiul;
 • Nu se poate livra coletul din diferite motive (de ex. destinatar negasit la adresa, refuzul primirii etc.);
 • Câștigătorul a folosit mai multe conturi pentru a participa la loterie;

câştigătorul este descalificat si îşi pierde dreptul asupra premiului şi Organizatorul decide redistribuirea acestuia prin contactarea rezervei/rezervelor desemnate. Contactarea rezervelor se face în aceleaşi condiţii ca si contactarea câştigătorului. Dacă nici rezervele nu respectă condiţiile impuse mai sus, vor fi descalificate, iar premiul va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

Art. 8. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi fani, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 9. Prelucrarea  şi stocarea datelor personale

9.1. Datele cu caracter personal furnizate de catre participanti cu ocazia participarii si a identificarii ulterioare a castigatorilor, respectiv numele si prenumele, adresa, numarul de telefon, informatiile publice din contul de instagram sunt utilizate de catre noi exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor si exercitarii drepturilor cuprinse in prezentul Regulament, cum ar fi: publicarea castigatorului, intrarea in posesie a premiilor castigate, in scopul comunicarii cu dvs., solutionarii oricaror litigii/solicitari, livrare. Prelucrarea datelor se efectueaza in temeiul consimtamantului exprimat de catre dvs. prin inscrierea in campanie si a prevederilor legale in vigoare (de ex.Codul fiscal, OG nr.99/2000, legislatia privind protectia drepturilor consumatorilor, Codul civil si Codul de procedura civila). Participarea la campanie prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acordul participantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

9.2. In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii si colaboratorii nostri de incredere, in temeiul unui angajament contractual privind confidentialitatea si pastrarea in siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii (de ex.curierat, contabilitate, mentenanta IT), colaboratori si contractori, auditorii, avocatii si alti consultanti externi. De asemenea, destinatari ai datelor pot fi autoritatile si institutiile publice ale statului.

9.3. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@chicville.ro in atentia responsabilului de protectia datelor: dreptul la informare, de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, puteti sa limitati prelucrarea realizata de noi, aveti dreptul la opozitie si chiar sa solicitati stergerea datelor. De asemenea, aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate excusiv pe prelucrarea automata si sa formulati o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a datelor cu caracter personal, in cazul in care va simtiti lezat de prelucrarea datelor dvs. personale. In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat pe baza consimtamantului dvs., aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in mod gratuit, pe aceeasi cale prin care v-ati extrimat-o, adica in mediul online, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata in prezentul capitol. Retragerea consimtamantului face imposibila predare premiului castigat si nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor efectuata inaintea retragerii consimtamantului.

9.4. Nu utilizam datelele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profiluri. Va asiguram ca nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra.

9.5. Mentionam ca vom pastra datele dvs. personale colectate numai atata timp cat sunt necesare atingerii scopurilor mentionate mai sus ori pentru perioada prevazuta de legislatia in vigoare sau pana la expirarea termenului de prescriptie.

9.6. Pentru mai multe detalii cititi si Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal afisat pe site-ul www.chicville.ro.

 

Art. 10. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

Art. 11.  Diverse

Acest regulament oficial este întocmit de Home Decostyle S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţă publicului, conform legislatiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de 19.08.2021 pe site-ul Organizatorului si la sediul Organizatorului. Totodată, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat în scris la adresa sediului social din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţ Cluj, pe e-mail la adresa office@chicville.ro.

Home Decostyle S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a întrerupe oricând desfăşurarea promotiei, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fără ca participanţii să aibă dreptul la despăgubiri.

Cu excepţia cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate şi oricare dintre modificările Regulamentului vor intra în vigoare numai după ce ele sunt afişate la sediul social al Organizatorului si pe site-ul www.chicville.ro.

În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii şi orice altă persoană fizică sau juridică implicată sunt exoneraţi de orice răspundere.

 

HOME DECOSTYLE S.R.L.

Data 19.08.2021