Regulamentul campaniei “Cea mai chic masca te premiaza” - Chic Ville
Cauta pe site

Act aditional nr. 1 din 31.07.2020 la

Regulamentul campaniei

Cea mai chic masca te premiaza
 

 

 

Organizatorul HOME DECOSTYLE S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub J12/4374/2004, CUI 16994992 şi atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat: 5.500.000 lei, si contul bancar nr. RO42 BRDE 130S V695 2682 1300, deschis la BRD – GSG sucursala Cluj-Napoca, reprezentată de Maria Gruita in calitate de Manager de proiect.

 

Decide prin prezentul act aditional modificarea art. 3 referitor la durata campaniei “Cea mai chic masca te premiaza”. Astfel, perioada campaniei mentionata intital, se modifica din 01.07.2020 - 31.08.2020 in 01.07.2020 – 04.08.2020.

 

Acest act aditional este întocmit de HOME DECOSTYLE S.R.L.. şi va fi adus la cunoştinţa publicului, conform legislației în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de 04.08.2020 pe site-ul Organizatorului www.chicville.ro si în punctul de lucru al Organizatorului situat in Cluj-Napoca, Pta Unirii, nr. 13, jud. Cluj.

 

Restul articolelor din Regulamentul Regulamentul campaniei “Cea mai chic masca te premiaza” raman valabile.

 

 

HOME DECOSTYLE S.R.L.. 

Data 31.07.2020

 

 

 

 

Regulamentul campaniei

Cea mai chic masca te premiaza” 01.07.2020 - 31.08.2020

 

 

Art. 1. Organizator

HOME DECOSTYLE S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub J12/4374/2004, CUI 16994992 şi atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat: 5.500.000 lei, si contul bancar nr. RO42 BRDE 130S V695 2682 1300, deschis la BRD – GSG sucursala Cluj-Napoca, reprezentată de Halmai Zoltan Jozsef in calitate de Director Comercial.

 

Art. 2. DREPT DE PARTICIPARE

La campania „Cea mai chic masca te premiaza” desfăşurată în perioada 01.07.2020 - 31.08.2020, poate participa orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi, cu excepţia angajaţilor Organizatorului si ai terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate campaniei, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul al II-lea inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

Participarea la campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor

prezentului Regulament de desfăşurare.

Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

Participanţii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificaţi.

 

Art. 3. Durata si locul de desfasurare a campaniei

Campania “ Cea mai chic masca te premiaza” se desfasoara în perioada 01.07.2020 - 31.08.2020, în punctul de lucru al Organizatorului situat in Cluj-Napoca, Pta Unirii, nr. 13, jud. Cluj si pe pagina de Instagram a Organizatorului https://www.instagram.com/chicville.ro/ .

 

Art. 4. Mecanismul de acordare al produselor gratuite

Pentru a se inscrie la concurs, participantii trebuie sa viziteze magazinul ChicVille din Piata Unirii nr. 13, Cluj Napoca, sa isi faca o fotografie in magazin purtand o masca Chic, in zona de Instagram Foto Corner dedicata cu rama Instagram Chicville.ro, sa o posteze pe Instagram in perioada 01.07.2020 – 31.08.2020 cu tag chicville.ro si sa adune cat mai multe (like-uri).

 

Lunar, 10 persoane cu cele mai multe like-uri vor primi cadou cate un set de cani de limonada, format din combinatia a 2 din produsele cadou mentionate de mai jos.

 

Produsele cadou se acordă cu titlu gratuit conform prevederilor art. 46, din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificări şi completări.

 

Cod produs

Denumire produs

Pret prod. (TVA inclus)

C011550

Cana din sticla portocalie pentru limonada 14 cm

9.90 lei

C015409

Cana pentru limonada Orange 14 cm

9.90 lei

C015411

Cana pentru limonada Watermelon 14 cm

9.90 lei

Cantitate totala

40 buc

396 lei

 

Cantitatea totala a cadourilor este de 40 buc, iar valoarea totala a acestora este de 396.0 lei (TVA inclus).

 

Nu este posibilă înlocuirea produselor oferite gratuit cu alte beneficii, iar beneficiarii nu pot solicita contravaloarea în bani a acestor produse.

Produsele care din anumite motive nu vor putea fi acordate, vor rămâne la dispoziţia Organizatorului, acesta putând dispune de ele după cum va considera.

Art. 5. Condiţii de validitate

Pentru a participa la campanie, participantii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă capacitate juridică deplină de exerciţiu la dataparticipării;

 • să aibă vârsta de minim 18 aniîmpliniţi;

 • să nu fie angajaţi ai Organizatorului, ai partenerului organizatorului, precum şi ai terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate campaniei ori ruda cu aceste persoane până la gradul al II-lea inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori,soţ/soţie);

 • sa viziteze in perioada 01.07.2020 – 31.08.2020 magazinul ChicVille din Piata Unirii nr. 13, Cluj Napoca, sa isi faca o fotografie in magazin purtand o masca Chic, in zona de Instagram Foto Corner dedicata cu rama InstagramChicville.ro, sa o posteze pe Instagram in perioada 01.07.2020 – 31.08.2020 cu tag chicville.ro si sa adune cat mai multe(like-uri).

 

Art. 6. Acordarea Premiilor

La inceputul lunii urmatoare, primii 10 participanti care aduna cele mai multe like-uri vor fi numiti ca si castigatori.

 

Pe lângă desemnarea câştigătorilor, conform aceleiaşi proceduri, se vor desemna si 2 (doua) rezerve, pentru eventualitatea în care câştigătorul nu poate fi contactat sau participarea acestuia este invalidată din cauza nerespectării condiţiilor impuse prin prezentul Regulament.

 

Organizatorul Concursului va face public numele câștigătorilor și premiile acordate fiecăruia pe profilul său de

Instagram, https://www.instagram.com/chicville.ro/ a doua zi de la data consemnarii.

 

Câştigătorii vor fi anunțați de catre Organizator printr-un mesaj privat pe contul de Instagram cu care au participat la Concurs, Organizatorul depunand toate eforturile necesare pentru a putea intra în legatură cu aceștia. Prin participarea la campanie participantii sunt de acord sa fie contactati de catre organizator, in vederea acordarii premiilor.

 

Câştigătorul are la dispozitie 5 zile lucratoare pentru a confirma desemnarea şi de a solicita transmiterea premiului sau ridicarea acestuia. Pentru castigatorii din Cluj-Napoca, ridicarea premiului se va face in magazinul ChicVille din Piața Unirii nr. 13, Cluj-Napoca, iar pentru cei care nu locuiesc in Cluj-Napoca, premiul se va transmite prin intermediul serviciului de curierat rapid, la adresa comunicată de câştigător prin mesaj privat, alaturi de numarul de telefon personal. Preluarea premiilor va fi efectuata în baza unui Proces-Verbal de predare primire, pentru cei care se prezinta dupa premiu in magazin si respectiv prin comunicarea catre curier a pinului primit de catre client prin sms, la primire a coletului.

 

În cazul în care castigatorul nu solicită intrarea în posesia premiului, în termenul indicat de Organizator, câştigătorul îşi pierde dreptul asupra acestuia, Organizatorul contactând rezerva desemnată și depunând toate eforturile necesare pentru a intra în legătură cu acesta. În cazul în care rezerva desemnată nu solicită intrarea în posesia premiului, este descalificat sau nu poate fi contactată, Organizatorul va dispune de premiu după cum va considera.

În cazul în care intervine oricare dintre următoarele situaţii:

 • Câştigătorul premiului nu confirma desemnarea sa şi nu se prezinta in magazin pentru ridicarea premiului, sau respectiv, nu comunica adresa pentru trimiterea premiului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data contactăriisale;

 • Câştigătorul renunţă la premiu, renunţarea la premiu făcându-se în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la anuntareacâştigătorului;

 • În orice altă situaţie în care câştigătorul este descalificat ca urmare a nerespectării Regulamentului sau în condiţiileRegulamentului;

 • in cazul in care castigatorul ofera informatii eronate cu privire la adresa la care sa fie livratpremiul;

 • nu se poate livra coletul din diferite motive (de ex. destinatar negasit la adresa, refuzul primiriietc.);

 • câștigătorul a folosit mai multe conturi pentru a participa lacampanie

câştigătorul este descalificat si îşi pierde dreptul asupra premiului şi Organizatorul decide redistribuirea acestuia prin contactarea rezervei/rezervelor desemnate. Contactarea rezervei extrase se face în aceleaşi condiţii ca si contactarea câştigătorului. Dacă nici rezerva nu respectă condiţiile impuse mai sus, va fi descalificata, iar premiul va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

 

Art. 6. Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători (dacă este cazul), în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

 

Art. 7. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi clienţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art.8. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în termen de 5

(cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

Art. 9. Prelucrarea şi stocarea datelor personale

  1. Datele cu caracter personal furnizate de catre participanti cu ocazia participarii si a identificarii ulterioare a castigatorilor, respectiv numele si prenumele, adresa, numarul de telefon, informatiile publice din contul de Instagram sunt utilizate de catre noi exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor si exercitarii drepturilor cuprinse in prezentul Regulament, cum ar fi: intrarea in posesie a premiilor castigate, in scopul comunicarii cu dvs., solutionarii oricaror litigii/solicitari, livrare. Prelucrarea datelor se efectueaza in temeiul consimtamantului exprimat de catre dvs. prin inscrierea in campanie si prevederile legale in vigoare (de ex.Codul fiscal, legislatia privind protectia drepturilor consumatorilor, Codul civil si Codul de procedura civila). Participarea la concurs prezumă cunoaşterea Regulamentului şi acordul participantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal inclusiv a fotografiei postate. Prin participarea la prezenta campanie, participantul garanteaza ca detine toate drepturile de autor si/ sau conexe asupra materialelor foto publicate, respectiv a obtinut acordul persoanelor care apar in fotografia postata. In cazul in care oricare din materialele foto primite de catre Organizator in baza prezentului Regulament, produce prejudicii de orice natura tertilor, participantul se declara de acord si se obliga sa fie singurul raspunzator fata de terti pentru prejudiciile de orice natura cauzate, Organizatorul neavand nicio raspundere.

  2. In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii si colaboratorii nostri de incredere, in temeiul unui angajament contractual privind confidentialitatea si pastrarea in siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii (de ex.curierat, contabilitate, mentenanta IT), colaboratori si contractori, auditorii, avocatii si alti consultanti externi. De asemenea, destinatari ai datelor pot fi autoritatile si institutiile publice alestatului.externi.

  3. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mailprotectiadatelor@eurogsm.roin atentia responsabilului de protectia datelor: dreptul la informare, de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, puteti sa limitati prelucrarea realizata de noi, aveti dreptul la opozitie si chiar sa solicitati stergerea datelor. De asemenea, aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate excusiv pe prelucrarea automata si sa formulati o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a datelor cu caracter personal, in cazul in care va simtiti lezat de prelucrarea datelor dvs. personale. In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat pe baza consimtamantului dvs., aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in mod gratuit, pe aceeasicale

prin care v-ati extrimat-o, adica in mendiul online, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata in prezentul capitol. Retragerea consimtamantului face imposibila predare premiului castigat si nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor efectuata inaintea retragerii consimtamantului.

  1. Nu utilizam datelele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profiluri. Va asiguram ca nu luam niciodata decizii automate cu privire ladumneavoastra.

  2. Mentionam ca vom pastra datele dvs. personale colectate numai atata timp cat sunt necesare atingerii scopurilor mentionate mai sus ori pentru perioada prevazuta de legislatia in vigoare sau pana la expirarea termenului deprescriptie.

  3. Pentru mai multe detalii cititi si Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal afisat pe site-ulwww.chicville.ro.

 

Art. 10. Diverse

Acest regulament oficial este întocmit de Home Decostyle S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţă publicului, conform legislatiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de 01.07.2020 în punctul de lucru al Organizatorului, pe site-ul www.chicville.ro si la sediul. Totodată, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat în scris la adresa sediului social din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţ Cluj, pe e-mail la adresa office@chicville.ro sau numarul de telefon 0264-450.450.

 

Home Decostyle S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a întrerupe oricând desfăşurarea promotiei, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fără ca participanţii să aibă dreptul la despăgubiri.

Cu excepţia cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate şi oricare dintre modificările Regulamentului vor intra în vigoare numai după ce ele sunt afişate la sediul social/secundar al Organizatorului si pe site-ul www.chicville.ro.

În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii şi orice altă persoană fizică sau juridică implicată sunt exoneraţi de orice răspundere.

 

 

HOME DECOSTYLE S.R.L. Data 01.07.2020