Regulamentul campaniei "Bucură-te de o primăvară Chic” - Chic Ville
Cauta pe site

Regulamentul campaniei "Bucură-te de o primăvară Chic”

Regulamentul campaniei

Bucură-te de o primăvară Chic
01.03.2021-08.03.2021

 

 

 

Art. 1. Organizator

HOME DECOSTYLE S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, jud.Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub J12/4374/2004, CUI 16994992 şi atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat: 5.500.000 lei, si contul bancar nr. RO42 BRDE 130S V695 2682 1300, deschis la BRD – GSG sucursala Cluj-Napoca, reprezentată de Maria Gruita, in calitate de Manager de Proiect.

 

Art. 2. DREPT DE PARTICIPARE

La campania “Bucură-te de o primăvară Chic desfăşurată în perioada 01.03.2021-08.03.2021, poate participa orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi, cu excepţia angajaţilor Organizatorului si ai terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate campaniei, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul al II-lea inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

Participarea la campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament de desfăşurare.

Prin participarea la campanie, participanţii îşi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

Participanţii trebuie să corespundă cerinţelor de mai sus, în caz contrar fiind descalificaţi.

 

Art. 3. Durata si locul de desfasurare a campaniei

CampaniaBucură-te de o primăvară Chicse desfasoara în perioada 01.03.2021-08.03.2021, in magazinul fizic Chic Ville din Piata Unirii nr. 13 si pe site-ul web al Organizatorului, www.chicville.ro, in limita stocului disponibil.

 

Art. 4. Mecanismul de desfasurare al campaniei si premiile

Organizatorul va acorda clientilor, care in perioada 01.03.2021-08.03.2021 fac achizitii din magazinul Chic Ville din Piata Unirii nr. 13 si de pe site-ul www.chicville.ro in valoare de minimum 100 lei (TVA inclus), un cadou in valoare de 9.90 lei, format dintr-o cana Chic Love, la respectiva achizitie.

Cadoul este valabil pentru orice achizitii efectuate din magazinul fizic Chic Ville si de pe site-ul www.chicville.ro, indiferent de categoria din care fac parte produsele si de numarul produselor cumparate.

Cadoul din aceasta campanie se cumuleaza cu alte coduri de reducere sau reduceri acordate pe baza cardurilor de fidelitate, daca valoarea finala a cosului de cumparaturi sau a bonului valoric, dupa aplicarea reducerilor, este de minimum 100 lei (TVA inclus). Pentru comenzile online, valoare finala a comenzii nu ia in calcul taxa de transport, daca aceasta se aplica.

 

Cadoul se ofera clientilor conform prevederilor art. 50, lit. c) si d) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificări şi completări.

 

Valoarea produselor oferite cu titlu gratuit este 1237.5 lei (cu TVA inclus) si reprezinta 125 premii.

Cantitatea de premii oferite este valabila in limita stocului disponibil.

 

Se ofera un sigur produs cadou pentru fiecare client sau cos de cumparaturi online, indiferent de valoare achizitiei realizate. In cazul in care comanda initiala este returnata, clientul va restitui si cadoul primit impreuna cu produsul/produsele returnate. 

 

Art. 5. Condiţii de validitate

Pentru a participa la campanie, participantii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să aibă capacitate juridică deplină de exerciţiu la data participării;

  • să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi;

  • să nu fie angajaţi ai Organizatorului şi ai terţilor implicaţi în realizarea şi implementarea materialelor dedicate campaniei ori ruda cu aceste persoane până la gradul al II-lea inclusiv (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie);

  • să achizitioneze, în perioada 01.03.2021-08.03.2021, produse in valoare minimum 100 lei din magazinul fizic Chic Ville sau din magazinul online www.Chicville.ro, conform specificatiilor din art. 4 din prezentul Regulament.

 

Art. 6. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi clienţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art.7. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

Art. 8. Prelucrarea şi stocarea datelor personale

8.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter persoanal ale clientilor, persoane fizice si ai reprezentantilor persoanleor juridice, in calitate de Operator. Datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata si sunt urmatoarele: numele, prenumele, adresa, numarul de telefon si semnatura, fiind necesare in vederea emiterii facturii si a indeplinirii obligatiilor legale din domeniul financiar-contabil, dar si pentru trimiterea in bune conditii a coletului. Nu sunteti obligat sa ne furnizati datele dvs.personale, insa nefurnizarea datelor mentionate mai sus conduce la imposibilitatea acordarii reducerii.

8.2. In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii si colaboratorii nostri de incredere, in temeiul unui angajament contractual privind confidentialitatea si pastrarea in siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii, colaboratori si contractori, autoritatile si institutiile publice, auditorii, avocatii si alti consultanti externi.

8.3. Mentionam ca vom pastra datele dvs. personale numai atata timp cat prevede legislatia privind contabilitatea (5-10 ani).

8.4. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@chicville.ro.

Dreptul la informare. - Acesta va permite sa fiti informat, inca din momentul la care se face colectarea modul in care se vor utiliza acele date, catre cine vor fi ele dezvaluite ori transferate, ce drepturi aveti cu privire la datele prelucrate etc.

Dreptul de acces la date. - Va permite sa obtineti, din partea noastra, o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, la informatii privind scopurile prelucrarii, categoriile de date, destinatarii datelor, perioada stocarii, sursa datelor etc.

Dreptul la stergerea datelor - Va permite sa obtineti stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate. Exista, totusi si exceptii de la aceasta regula, cum ar fi situtia in care unele date sunt prelucrate pentru indeplinirea unei obligatii legale ori ca le prelucram pentru constatarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul la rectificarea datelor – Va permite sa obtineti, fara intarzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - Este un drept cu caracter temporar. Acest lucru inseamna ca prelucrarea datelor dumneavoastre este limitata, astfel incat sa putem pastra datele, dar să nu le utilizam sau sa le procesam. Acest drept se aplica in urmatoarele situatii:

- exactitatea datelor este contestata de catre dumneavoastra, pentru perioda in care verificam corectitudinea datelor;

- prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor, solicitand restrictionarea utilizarii acestora;

- nu mai avem nevoie de datele dvs. pentru prelucrare, dar le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții in instanta;

- v-ati opus prelucrarii datelor dvs. bazate pe motive legitime din partea noastra, pentru perioada in care se verifica daca interesele noastre legitime prevaleaza asupra intereselor dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor - Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, atunci cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. sau in temeiul unui contract si prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

Dreptul la opozitie - Aveti dreptul de a va opune în orice moment prelucrării datelor dvs. atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim sau interes public, din motive legate de situatia dvs. particulara sau in scop de marketing direct (de ex. trimiterea de newsletter), inclusiv crearii de profiluri legate de marketing direct.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Home Decostyle S.R.L. nu realizeaza astfel de profiluri care sa fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru dvs. La momentul la care vom realiza astfel de profiluri, va vom anunta.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei autoritati de supraveghere – in situatia in care o autoritate de supraveghere nu trateaza plangerea dvs. sau nu va informeaza in termen de 3 luni cu privire la progresele sau la solutionarea planagerii, va puteti adresa instantelor judecatoresti competente.

 

Art. 9. Diverse

Acest regulament oficial este întocmit de Home Decostyle S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţă publicului, conform legislatiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de 01.03.2021 pe site-ul Orgamizatorului www.Chicville.ro, în punctul de lucru al Organizatorului si la sediul Organizatorului (conform programului de lucru al fiecărei unităţi). Totodată, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat în scris la adresa sediului social din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, judeţ Cluj, pe e-mail la adresa office@chicville.ro sau numarul de telefon 0264-450.450.

 

Home Decostyle S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a întrerupe oricând desfăşurarea promotiei, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fără ca participanţii să aibă dreptul la despăgubiri.

Cu excepţia cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate şi oricare dintre modificările Regulamentului vor intra în vigoare numai după ce ele sunt afişate la sediul social/secundar al Organizatorului si pe site-ul www.chicville.ro.

În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii şi orice altă persoană fizică sau juridică implicată sunt exoneraţi de orice răspundere.

 

 

HOME DECOSTYLE S.R.L.

Data 26.02.2021