Regulament Gift Card - Chic Ville
Cauta pe site
 

 

Regulament vânzare “Gift Card Online Chic Ville!

 

Art. 1. Organizator

Organizatorul campaniei este HOME DECOSTYLE S.R.L. cu sediul în Cluj- Napoca, Bd. Muncii nr. 18, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/4374/2004, CUI 16994992 şi atribut fiscal RO, capital social subscris şi vărsat 5.500.000 lei, având contul bancar nr. RO42 BRDE 130S V695 2682 1300 deschis la banca BRD-GSG sucursala CLUJ, reprezentată legal de administrator Fodor Silvia Marta.

 

Art. 2. Definirea Gift Cardului

Gift Cardul Online Chic Ville reprezintă un produs preplătit, valoarea acestuia fiind încasată în avans.

Gift Cardul Chic Ville nu este un card de credit, este nenominal şi cu valabilitate limitată.

 

Art.3. Emitentul Gift Cardului

Emitentul Gift Cardului Online este HOME DECOSTYLE S.R.L.

 

Art. 4. Durata

Gift Cardurile Online sunt valabile 6 (şase) luni de la data achiziţiei lor, dupa aceasta perioadă pierzându-şi valabilitatea.

Gift Cardurile Online se pot cumpăra într-o perioada nedetermiata, incepand cu data de 01.10.2016 si până la data revocarii prezentului Regulament de către Organizator.

 

Art. 5. Aria de desfăşurare

Gift Cardul Online Chic Ville poate fi achiziţionat exclusiv online pe www.chicville.ro.

Art. 6. Dreptul de achiziţie

Achiziţionarea Gift Cardului Online implică cunoaşterea şi acceptarea prezentului Regulament de Vânzare a Gift Cardului Online Chic Ville.

 

Art. 7. Mecanismul

Participanţii au posibilitatea să achiziţioneze contra cost Gift Carduri Online Chic Ville cu valori predefinite.

Există 4 (patru) tipuri de Gift Carduri Online Chic Ville, cu următoarele valori:

  • Gift Carduri Online Chic Ville de 50 lei: a carui valoare de achizitie este 50 de lei;
  • Gift Carduri Online Chic Ville de 100 lei: a carui valoare de achizitie este 100 lei;
  • Gift Carduri Online Chic Ville de 200 lei: a carui valoare de achizitie este 200 lei;
  • Gift Carduri Online Chic Ville de 300 lei: a carui valoare de achizitie este 300 lei.

Sumele reprezentând costul de achiziţie al Gift Cardurilor Online Chic Ville includ TVA.

 

- Gift Cardurile Online Chic Ville pot fi folosite exclusiv pentru achiziţionarea oricărui produs de pe www.chicville.ro.

- Fiecare Gift Card Online Chic Ville are un cod de bare unic, care permite înregistrarea acestuia în sistemul electronic de facturare al emitentului vânzator.

- Gift Cardurile Online Chic Ville se pot valorifica o singură dată şi se consideră folosit atunci când posesorul face o achiziţie din magazinul online: www.chicville.ro.    

- Pentru a putea utiliza mai multe gift carduri în aceeași comandă, condiția obligatorie este ca prețul produsului/ produselor să fie mai mare decât valoarea cumulată a gift cardurilor.

- La Gift Cardurile Online Chic Ville nu se poate solicita şi nu se va oferi contravaloarea acestora în bani.

- În cazul în care un consumator deţine mai multe Gift Carduri Online Chic Ville, este permisă însumarea valorii acestora pentru achiziţionarea produselor de pe www.chicville.ro

- La achiziţionarea unuia sau a mai multor produse care depășește/ depăşesc valoarea Gift Cardului Online Chic Ville, consumatorul va achita diferenţa printr-una din modalităţile de plată:  numerar sau cu card.  

 

 

Art. 8. Condiţii de validitate

Pentru a achizitiona Gift Cardul Online Chic Ville, clienţii trebuie să acceseze magazinul on-line: www.chicville.ro şi să achiziţoneze unul sau mai multe Gift Carduri Online Chic Ville.

 

Art. 9. Soluţionarea litigiilor

În cazul unor posibile litigii apărute între Organizator şi participanţii la promoţie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 10.  Diverse

Acest regulament oficial este întocmit de HOME DECOSTYLE S.R.L. şi va fi adus la cunoştinţa publicului, conform legislaţiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe toată durata campaniei pe site-ul internet www.chicville.ro

 

Beneficiarii Gift Cardurilor Online Chic Ville nu au posibilitatea primirii contravalorii în bani şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor promoţiei.

Organizatorul îşi rezervă dreptul permanent de a revizui şi de a aduce modificări condiţiilor ofertei prezente, precum şi de a decide în orice moment încetarea acestei campanii. Înştiinţarea referitoare la revizuirea, modificarea, încetarea campaniei va fi afişată pe site-ul internet www.chicville.ro, cu cel putin 3 (trei) zile înainte, într-un loc vizibil şi intră în vigoare de la data afişării.

 

Prin achiziţionarea Gift Cardului Online Chic Ville, participanţii îşi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

 

În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii şi orice altă persoană fizică  sau juridică implicată sunt exoneraţi de orice răspundere.

 

 

 

Cluj-Napoca,

la data de 15.09.2016

HOME DECOSTYLE S.R.L.